Advies en boombeheer

Alle diensten
Image

Een goed boombeheer start met een inventaris van jouw tuin, park, parktuin,...
We lijsten het aantal bomen en de verschillende soorten op en brengen dit visueel in kaart. Per boom kijken we of er uitwendige gebreken of ziektebeelden aanwezig zijn (VTA).
Daarmee kunnen we aan de slag en weten we welke dringende beheersmaatregelen er nodig zijn en waar we in de toekomst moeten op letten.
Op die manier weet je waar je aan toe bent op lange termijn.

VTA ofte Visual Tree assessment is een methode waarmee uitwendige gebreken of ziektebeelden vastgesteld worden. Als die er zijn tenminste.
Er wordt gelet op de aanwezigheid van vruchtlichamen, groeigedrag, bladbezetting, vlekken of breuken op de bast of stam, vlekken op de bladeren, wonden,...
Indien nodig en gewenst kunnen we overgaan naar nader onderzoek.
Met een trekproef kunnen we kijken of de boom nog stevig genoeg is. Met een tomograaf kunnen we kijken hoe hol de boom vanbinnen is.

Staan er wegenwerken of bouwwerken gepland maar wil je dat deze niet ten koste van uw boom gebeuren? Gelijk heb je! Door het uitvoeren van een boom effect analyse onderzoeken we de mogelijke invloed van de werken op de bomen. Op basis daarvan staan we u bij met het nemen en opvolgen van maatregelen ter bescherming van uw boom.

De optimale standplaats van een boom heeft een voldoende grote doorwortelbare ruimte en bevat voldoende zuurstof, vocht en voedingselementen.

Onder andere door omgevingsveranderingen, een verstedelijkte omgeving en werkzaamheden nabij de boom wordt er niet meer voldaan aan deze eisen en is het aan te raden om de standplaats te verbeteren of te optimaliseren.

Problemen zoals bodemverdichting, wijziging van de grondwatertafel… kunnen vermeden worden door preventieve maatregelen te treffen maar vaak is het hier al te laat voor.
In die gevallen herstellen of optimaliseren we de standplaats. Dit onder andere door het plaatsen van zuurstof –en voedingskokers, het ploffen van de bodem, het gebruiken van geschikte bodemverbeteraars en plantsubstraten.

Bomen in een verstedelijkte omgeving vereisen een juiste aanpak en een juiste standplaatsinrichting. Hierbij is een goede samenwerking tussen groen en grijs zeer belangrijk.

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft. Wij komen graag langs voor vrijblijvend advies.

Klaar om je project te starten?

Neem vandaag nog contact op! We bekijken samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Contacteer ons Offerte aanvragen