Visuele boom(veiligheids)controle

Alle diensten
Image

Een Visual Tree assessment (VTA) of visuele boomcontrole is een methode waarbij gebreken of ziektebeelden vastgesteld worden. Als die er zijn tenminste.
Hierbij analyseren en inventariseren we uiterlijke signalen die kunnen wijzen op potentiële (mechanische) zwakte.

Er wordt gelet op de aanwezigheid van vruchtlichamen, op het groeigedrag, op vlekken of breuken op de bast of stam, op vlekken op de bladeren, wondes en beschadigingen,...
Bij een boomcontrole houden we steeds rekening met de levensfase van de boom en de voorgeschiedenis van de directe omgeving.
Indien nodig en gewenst kunnen we overgaan tot actie of tot nader onderzoek.
Nader onderzoek kan bestaan uit een klimmende inspectie, een trekproef (stormtest) of een tomografie om een beeld te krijgen over hoe hol de stam al dan niet is.

Dergelijke controle doen we bij voorkeur in de zomer, wanneer de bomen in blad staan.
Afhankelijk van hoe risicovol een boom is en of deze op een publieke plaats staat doe je dit best op regelmatige basis.
Op die manier kan je gevaarlijke situaties en stormschade vermijden!

Een visuele boomcontrole toont ook aan dat je uw bomen "als een goede huisvader" beheert. Mocht er iets misgaan met een boom, dan bewijs je op deze manier dat je niet nalatig geweest bent. Dit kan interessant zijn naar verzekering en buren toe.

Klaar om je project te starten?

Neem vandaag nog contact op! We bekijken samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Contacteer ons Offerte aanvragen